Torpet Nyborg

Det är oklart var detta torp var beläget, men det ligger under Kihl Västergård och skall vara beläget någonstans runt Tjärtånge kile.

Första gången torpet Nyborg nämns i husförhörslängden är 1838-40.

Avskrift HFL

De som flyttar in är då Torparen Johannes Andersson född 1813 och hans hustru Magdalena Berntsdotter född 1802. De har barnen Andreas 1836 och Inger Christina 1839.

De är inflyttade från granntorpet Ahlebacken, under Fjälebro Nedre.

1841 dör Magdalena och Johannes gifter om sig med Elisabet Eriksdotter född 1817.

Johannes och Elisabet får barnen Oleana 1842 och Bernt 1844.

Johannes dör 1846 endast 33 år gammal.

Elisabet bor kvar på torpet och står där antecknad som fattighjon till sin död 1878.

Därefter försvinner torpet i husförhörlängderna.

Tillbaka