Torpet Alebacken under Fjälebro Nedre

Ska enligt uppgift varit belägen där väg 160 går idag vid infarten mot Tjärtången.

Är nämnt i husförhörslängden 1795-97 och kallas då Alen

De som då bosätter sig där är:

Olof Larsson född 1762 i Kihl Östergård

Hustrun Kerstin Eskilsdotter 1771 i Spjärr

s. Erik 1797

s. Johannes 1799

Familjen flyttar runt 1800 till Knuts Hall på Mjörn.

 

Från Kihl Strand Kihl Östergård flyttar då till Alen

Mannen Olof Andersson född 1760 i Höviksnäs

Hustrun Johanna Andersdotter född 1767 i Göteborg, uppfostrad i Ödsmål enl. flyttlängden.

Olof har tidigare var gift med Helena Larsdotter, syster till Olof Larsson vars torp de nu övertar. Kallas torpare och ibland strandsittare.

Olof var 1888 värvad till Gustav III krig mot Ryssarna.

s. Anders  1784(son i Olofs första gifte med Helena Larsdotter)

d. Maret 1786 (dotter i Olofs första gifte med Helena Larsdotter)

s. Jonas 1788 (son i Olofs första gifte med Helena Larsdotter) Jonas frös som sjuttonåring ihjäl på Fjälebro strand.

s. Lars 1791 (son i Olofs första gifte med Helena Larsdotter)

d. Helena 1799

d. Anna 1802

s. Johannes 1807

Johanna Andersdotter dör i början av 1810 av ”Håll & Stygn”, Nu kallas torpet Alebacken.

1811-14 står det Alebacken Stranden, sonen Lars sägs  1811 vara antagen till båtmanstjänstgöring i Hövik. Står då med efternamnet Högberg

Man har även Rotebåtsman Anders Fjällberg inneboende.

Olof Andersson  (står som fattighjon) och barnen bor även de kvar på torpet till 1818 då de flyttar till torpet Oxhagen på Krossens mark.

1813 flyttar en ny familj in till Alebacken

Mannen Anders Jönsson född 1784

Hustru Anna Olsdotter född 1781

s. Johannes 1813

s. Anders 1816

s.  Olof 1820

Anders och Annas son Johannes flyttar ca: 1840 till torpet Nyborg under Kihl Västergård.

Han är nu gift med Magdalena Berntsdotter född 1802

 

Anders och Annas yngste son Anders står tillsammans med hustrun Christina Berntsdotter född 1817 för torpet. De får sju barn vilka fyra stycken överlever det första levnadsåret.

I husförhörslängden 1851-55 står de som backstugesittare och att familjen flyttar till Övre Maden Fjälebro Övre. Flyttar senare till Hövik mark. Där Anders och familjen verkade leva i armod, 1863 befanns han stuga vara helt förfallen och under den oblida årstiden obebolig. Anders behövde hjälp av socknen och på kommunalstämman föreslog man att sten, tång och andra material skulle skaffas åt en ny stuga till Anders. För varje fjärdedels hemman i tredje roten skulle en karl med häst under en arbetsdag köra fram material till stugan. Det heter uttryckligen att skulle uppföras av sten, så mycket möjligt var. Men som så småningom visade det sig att arbetet blev utlyst på entreprenad till lägstbjudande.¶
Det blev Mathias Christiansson i Svanvik, som åtog sig att bygga stugan. Män ännu förvintern 1866 var stugan inte i behörig ordning, Mathias hade nämligen nekat att lägga in golv i stugan, eftersom detta inte uttryckligen nämns i protokollen. Men sockenmännen stod på sig och menade att även golven åsyftats i formuleringen ”Entreprenören skall bekosta alla material, tång, uppförande av spis eller eldstad etc.” Vi vet inte hur det gick, kanske fick han som många andra nöja sig med jordgolv i stugan. Men Anders fick inte mycket användning av stugan, då han på hösten insjuknade i en febersjukdom och dog (han benämns här som fattighjon). Stugan var nog lite av ett fuskbygge för redan 1875 ansågs den obebolig för änkan och behöver renoveras för 9 riksdaler.

 

Det var sista noteringen på torpet Alen /Alebacken.

Tillbaka