Torpet Tjärtången under Kihl Västergård

 

Första gången torpets nämns i husförhörslängden är 1820-21 då är torpet benämnt ”Käreberg”

De som flyttat dit 1821 är Olof Svensson och hans hustru Elsa Olsdotter. De hade med sig äldste sonen Bernt, som var född 1820. De kom från Höviksnäs. Olof hade tidigare varit dräng i Röra, men vid vigseln 1819 benämns han strandsittare.

” Den 6 dec.1822 föddes och den 7 döptes torparen Olle Svenssons och hustrun Elsa Olsdotters vid Kihl barn Olle” ( Ur Valla födelsebok). Bland faddrarna kan nämnas Anna Olsdotter i Kihl Västergård, hustru till Per Henriksson.

Tredje sonen i familjen , Andreas, föddes den 27 maj 1825. Då kallas torpet Kjerrtången under Kihl.

När dottern Regina föds i december 1827 kallas platsen Käreberget under Kihl.

I husförhörslängderna 1822-23 kallas nu torpet ”Kärslia” och först 1830-33 får torpet namnet Kärtången (Tjärtången).

I Lagaskifteshandlingarna från 1837 benämns platsen som Tjärtången.

Enligt uppgift så betyder namnet Tjärtången en plats där båtar tjäras ?

Torparen levde ofta ett hårt och strävsamt liv, förutom skötsel av torpstället fick man göra dagsverken på gårdarna. Dryga ut inkomsten med jakt och fiske, samt att som Tjärtångeborna specialisera sig med ett hantverk som att dreva/driva.

De boende kallades ofta i folkmun att de var av drivarsläktet. Man åsyftar med detta att många i denna släkt arbetar med driva båtar eller i nödfall även hus.

Drevning (att drevadriva) är en metod att med drevjärn och träklubba driva in drevgarn mellan bordgångar och däcksplankor i en kravellbyggd större båt eller ett träfartyg, i syfte att täta mellanrummen.

Mellanrummet mellan två plankor i en båt eller fartyg benämnes nåt. Drevgarnet är tvinnat lingarn eller hampa behandlat med trätjära. Drevningen är bordläggningens lim i träfartyg. Drevning går till på följande vis. Gammal dålig drev rivs ut med en drevkrok varefter man driver en bordgång i taget för att få en jämn och stum drevning. Drevgarnet slås in hårt till en nivå cirka 4-5 mm från bordläggningen eller däcksplankans yttre eller övre kant. Efter drevning försluts nåten med tjärbeck som är uppvärmt till flytande form.

Nåten på ett fartygsdäck är relativt enkelt att fylla med beck, man använder en så kallad beckhöna. Beckhönan är en större strut av metall, med en rymd av cirka 5 till 8 liter med en konisk järnstång i dess centrum för att kunna stänga till flödet av beck. Hantverkaren drar beckhönan som är fylld med varm flytande beck i eller över nåten, när becket har stelnat kan man skrapa av överflödet samt att värma till nåten med en gasolbrännare. Under vattenlinjen använder man en rundstav med en trasa som dränks i det varma becket påföres i nåten, här kan man inte använda beckhönan. Becket är till för att hålla drevgarnet på plats när fartyget går i sjön.

Man kan även använda någon gummibaserad nåtmassa till att stänga nåten under vattenlinjen eftersom det är enklare att applicera i nåten. (Wikipedia)

Verktyg för drivning från Johan August Olsson (1867-1937).

Många av ättlingarna till Olof och Elsa på Tjärtången blev mycket aktiva i missionskyrkan  i Hjälteby.

Familjen som först bosatte sig på torpet

 

Olof Svensson . Torpare.

Född 1791-09-07 i Höviksnäs, Valla . Död 1865-12-17 i Tjärtången, Kihl,vg, Valla .

Far         Sven Olsson. Strandsittare,Fiskare. Född 1761-04-12. Död 1828-02-07 i Höviksnäs, Valla .

Mor       Regina Larsdotter . Född 1763-02-25 i Lekarebacken, Burås, Långelanda. Död 1828-11-09 i Höviksnäs, Valla.

Gift 1819-08-29 i Valla med

Elsa Olsdotter .

Född 1784-11-05 i Höviksnäs, Valla (O). Död 1848-05-28 i Tjärtången, Kihl,vg, Valla .

Far: Olof Trulsson . Född 1758-10-27 i Myggenäs, Valla . Död tolkat 1814 (Tolkat) i Myggenäs, Valla.

Mor: Gunilla Månsdotter . Född 1752-04-07 i Törresröd, Hjärtum. Död 1810-04-19 i Höviksnäs, Valla.

Barn

 Bernt Olsson . Torpare.

Född 1820-05-26 i Höviksnäs, Valla. Död 1891-09-13 i Tjärtången, Kihl,vg, Valla . Gift 1845-06-23 i Valla med Britta Olsdotter . Född 1813-06-01 i Röra, Stenkyrka . Död 1886-05-13 i Tjärtången, Kihl,vg, Valla.

Olof Olsson . Torpare.

Född 1822-12-06 i Tjärtången, Kihl,vg, Valla . Död 1907-01-14 i Tjärtången, Kihl,vg, Valla.. Gift 1846-07-31 i Valla  med Elsa Olsdotter . Född 1829-03-03 i Nordvik, Stenkyrka . Död 1884-05-13 i Tjärtången, Kihl,vg, Valla .

 Andreas Olsson . Sjöman.

Född 1825-05-27 i Tjärtången, Kihl,vg, Valla. Gift 1848-12-29 i Klövedal med Sigrid Andersdotter  Född 1816-03-16 i Långekärr, Klövedal. Död 1897-07-09 i Långekärr, Klövedal .

Regina Olsdotter .

Född 1827-12-18 i Tjärtången, Kihl,vg, Valla . Död 1828-05-27 i Tjärtången, Kihl,vg, Valla.

I torpet fanns också under olika tider flera av socknens fattighjon inhysta.Bland annat Catharina  Hansdotter f.1827 och sedan Chatarina Andersdotter f.1792

Torpet friköptes 1904 från Herman Johansson i Kihl Vg. och blev nu en gård på 1/16 mantal. Karta på delningen. (Kihl Västergård 1:10)

En bild på gården från mitten av 50-talet.

Några bilder från Tjärtången i slutet av 1990-talet.

Tillbaka