Per Henriksson

 Hemmansägare.

Född 1779-04-22 i Kihl,västergård

Död 1851-05-07 i Kihl,västergård

Per står i 1799-1801 mantalslängd skriven för 1/4 mtl L:a Sörby som han 1801 säljer till sin halvbror Olof Nilsson.

1806 övertar Per fädernegården 1/2 mtl Kihl vg.

Beskrivning av åbyggnad tillhörande Per Henriksson vid Lagaskiftet år 1837. Manhus: 27 alnar långt och 10 1/2 alnar brett, därav loftet 5 1/2 alnar högt och täckt med brädor och tegel, stugan 2 1/2 aln hög och täckt med tång och torv, stugan innehåller kök, kammare och inrett loft. En tillbygd snickarbod av resvirke i anslutning till manhuset. Ladugård: 40 alnar lång 12 alnar bred och 5 alnar hög, av timmer täckt med tegel och läkte. Innehåller loge,stall,fähus och två lador med två tillbyggda skjul av resvirke. Spannmålsbod: resvirke och brädor med tegel tak. Källare av sten 5 alnar lång och 4 alnar bred och täkt med brädor. Smedja av timmer 8 1/2 alnar lång 6 1/2 alnar bred och 1 1/2 aln till ulfsen täkt med tång och torv. (avskrift av Roy Magnusson)

1842 säljer Per 1/4 mantal till sonen Henrik Persson (A) och 1/8 mantal var till mågarna Jonas Olsson (C) och Lars Berntsson(B) av Kihl Västergård.

Sonen Henrik omkommer på hösten 1844 i en drunkningsolycka och Henriks del i gården delas senare mellan Jonas och Lars som nu äger 1/4 mantal var.

Den 24 mars 1842 hölls en aktion där Per sålde av stora delar av sin lösegendom. Man kan läsa i protokollet att mågen Lars har en skuld till Per på 903 kr och 8 öre och mågen Jonas skuld ligger på 804 kr 6 öre.

 

 

Personalia:

Huru ljuv och kärkommen vän är icke döden för den åldrige, och lutande mot graven vilken under en längre tid under hopp och förtvivlan till herren haver förväntad. Hans …. . Sälle äro de som rätt kan anse christ för sitt liv och döden för sin vinning ,de äro befriade från allt denna tidens vedermödor, och får njuta en ostörd ro och vila i den lugna gravens sköte.Vid minnet av en kristendoms broders dödliga frånfälle vars stoft vi i dag till sin vila i graven befordrat. Påminna vi oss vår flyktige bana, och aldrig här på jorden inte hava något varaktig stad. Han var i livstiden hemmansägaren och mannen hederlige och välförståndige Per Hindriksson ifrån Kihl västergård. Därstäder född är efter christi börd 1779 den 22 april av ärliga och äkta föräldrar. Fadern var i lifstiden hemmansägaren och mannen den aktade och välbeskedlige Hindrik Jonsson och modern den sedesamma hustrun Helena Persdotter. Vilka föräldrar såsom vårdande om hans eviga väl, befodrade honom till den andeliga nya födelsen för medelst dopets heliga sakrament, då han kom i nådeståndet hos sin frälsare och blev en medarvinge genom han till evinnerligt liv. Vid tilltagande förstånda år blev han i gudsfruktan upptagen och till en sedlig levnad handleddes, hos föräldrarna var han hemma och dem med lydnad och undergivenhet tillhanda gick till dess han uppnått 32 års ålder, då han efter ………. ……. och med sina anhörigas samtycke ingick i äktenskap med den dåvarande hemmadottern men nu i sorg och saknad efterlevande enkan den ärliga och dygdesamma Anna Olsdotter ifrån Uteby, med vilken maka han levat ett kärt ,nöjt och stilla äktenskap av 39 år och 10 månader, under vilket de varit begåvade med 5 barn 1 son 4 döttrar av vilka sonen och två döttrar är med döden bortgångna men de övriga 2 döttrarna så länge gud behagar kvarlevandes. Vad vidare hans levnad angår så åro ibland församlingen väl bekanta att han förde en berömvärd vandel, han var god och huld emot sin maka och barn, hjälpsam emot grannar och medmänniskor , givmild emot en den fattige och behövande alltid var han med herrens skapelse väl förnöjd och vid ett gott och nöjsamt sinnelag. (träget besökte han guds hus och den heliga nattvarden).Och således med ett guds undergivet sinne lämnade denna tidens vedermödor. Vad sjukdomen vidkommer så insjuknade han fjorton dagar före avlidandet med magplågor och kväljningar, så att krafterna alldeles avtaga, men han var tålig i dödstiden och med guds behag väl förnöjd. Han fann i guds ord sin yttersta tillflykt och hjärtligt bad sin gud och frälsare om sina synders nådiga förlåtelse. Kort före han insjuknade blev han här i Herrans tempel meddelad den heliga nattvarden, och herren förflyttade honom utom denna mödosamma värld som skedde medelst en stilla död den 7 de dennes som var i fredag 14 dagar sedan kl 8 eftermiddag och som vi av den eviga kärleken har att hoppas att han saligt i tron på sin frälsare insomnades sedan han levat här i världen en ålder av 71 år 10 månader 15 dagar. O må vi här till Guds behag så rederligen vandra. Att i vår fader har en dag vi åter se hvarandra. Den frommes pröfning är ej lång Hans död är blott en öfergång Vid Rätta livets njutning. (från ett dokument hittad i Kihl västergård)

Per Henriksson . Hemmansägare.

Född 1779-04-22 i Kihl,vg, Valla. Död 1851-05-07 i Kihl,vg, Valla .

Far         Henrik Jonsson . Bonde, Riksdagsman. Född 1748-01-16 i Toggestala, Långelanda . Död 1806-08-13 i Kihl,vg, Valla.

Mor       Helena Persdotter . Född 1743-01-24 i Häggvall,Uppeg., Valla . Död 1812-02-08 i Kihl,vg, Valla .

Gift 1811-12-25 i Valla med

Anna Olsdotter

Född 1777-09-30 i Uteby, Valla. Död 1859-04-23 i Kihl,vg, Valla

Far: Olof Persson (379). Nämdeman,bonde. Född 1733-01-20 i V:a Röd, Valla (O). Död 1801-12-10 i Uteby, Valla

Mor: Inger Månsdotter. Född 1737-04-.. i V:a Röra, Långelanda. Död 1812-02-14 i Uteby, Valla.

Barn

Inger Persdotter . Född 1812-02-15 i Kihl,vg, Valla. Död 1862-05-30 i Hövik, Valla.

Gift 1838-07-05 i Valla med Lars Berntsson. Född 1810-06-07 i Svanvik, Valla. Död ”drunknad” 1855-11-22 i Hövik, Valla.

Johanna Persdotter. Född 1813-11-21 i Kihl,vg, Valla. Död 1813-12-26 i Kihl,vg, Valla

Henrik Persson . Hemmansägare. Född 1814-11-12 i Kihl,vg, Valla. Död 1844-10-04 i Kihl,vg, Valla.

Christina Persdotter . Född 1817-01-08 i Kihl,vg, Valla. Död 1818-11-22 i Kihl,vg, Valla

Anna Christina Persdotter    Född 1819-07-24 i Kihl,vg, Valla. Död 1883-02-13 i Kihl,vg, Valla.

Gift 1841-12-30 i Valla med Jonas Olsson. Dräng /Hemmansägare. Född 1813-08-13 i Bockholmen, Klädesholmen  Död 1900-01-15 i Kihl,vg, Valla.

 

Tillbaka